R20/Consultancy B.V. - The website of Rick F. van der Lans

R20/Consultancy B.V.

The website of Rick F. van der Lans

Home page
Up
Waarom nieuwe druk?
Installeren SOLID
Installeren MySQL
Installeren ODBC/MySQL
Installeren WinSQL
Installeren DB2
Installeren SQLBase

Het SQL Leerboek - de vijfde verbeterde druk

  

April 2004 is er een verbeterde vijfde druk van Het SQL Leerboek uitgegeven. Deze editie bevat een CD afgeladen met software. Vier bekende databaseservers: SOLID, DB2 van IBM, MySQL en SQLBase van Gupta worden meegeleverd. Ook bevat de CD het product WinSQL waarmee SQL-instructies ingevoerd kunnen worden. 

Deze website helpt bij het installeren van de verschillende producten:

 
bulletHulp bij het installeren van Solid
bulletHulp bij het installeren van MySQL versie 4
bulletHulp bij het installeren van ODBC voor MySQL
bulletHulp bij het installeren van WinSQL
bulletHulp bij het installeren van DB2
bulletHulp bij het installeren van SQLBase
 

Beschrijving van de inhoud

Meer dan 25 jaar na haar geboorte is SQL nog steeds DE taal voor het benaderen van databases. SQL neemt, dankzij haar flexibiliteit, kracht en eenvoud, een zeer dominante plaats in bij de ontwikkeling van informatiesystemen. Alle bekende databaseservers ondersteunen SQL, o.a. IBM DB2, Microsoft's SQL Server, Oracle en Sybase. SQL is verkrijgbaar voor microcomputers, minicomputers en mainframes.

Dit SQL Leerboek is volledig aan deze databasetaal gewijd. Het boek richt zich voornamelijk op het effectief en efficiŽnt toepassen van SQL en niet zozeer op het opsommen van de mogelijkheden van de diverse SQL-instructies. Met vele voorbeelden en opgaven wordt de lezer onder andere vertrouwd gemaakt met de volgende aspecten:

 
bulletopzetten van tabellen
bulletraadplegen van tabellen (subqueries, joins)
bulletmuteren van gegevens
bulletdefiniŽren van indexen
bulletoptimaliseren van instructies
bulletopzetten van en werken met views
bulletbeveiligen van gegevens
bulletbijhouden van de catalogus
bulletapplicatieontwikkeling met embedded SQL
bulletzelf creŽren van datatypes en functies

Het SQL Leerboek is bestemd voor hen die in hun werk of voor hun studie met SQL te maken hebben. Door de vele voorbeelden en opgaven is het boek tevens geschikt voor zelfstudie. Ook diegenen die geÔnteresseerd zijn in de mogelijkheden van relationele databasetalen in het algemeen zullen veel baat hebben bij dit boek. Het SQL Leerboek vereist slechts geringe kennis op het gebied van databasetalen en/of programmeertalen.

Bij SQL-cursussen kan het SQL Leerboek, naast het bestaande cursusmateriaal, als handboek gebruikt worden. Dit boek is sinds de eerste versie in 1987 een van de best verkochte SQL boeken geweest. Tienduizenden exemplaren zijn reeds verkocht, en het is verschenen in diverse andere talen, waaronder Engels, Duits en Italiaans.

Deze vijfde druk is een geheel herziene druk. SQL is in de afgelopen jaren danig uitgebreid. Uitgebreid worden nieuwe concepten als triggers, stored procedures, user-defined datatypes, user-defined functies, en event-alerters behandeld. Ook de zogenaamde object-relationele concepten, zoals subtabellen, references, opaque datatypes en collection datatypes komen aan bod. Bestaande onderwerpen zijn aangepast. Bij de SELECT-instructie zijn vele zaken toegevoegd, waaronder outer-joins, en subqueries in de FROM-component.

In het boek wordt aangegeven welke taalaspecten in de ISO SQL2-standaard staan beschreven, welke in SQL3 komen en welke door bepaalde leveranciers worden ondersteund.

Recenties en vermeldingen

Voor recenties en vermeldingen, volg de volgende links Barnes en Noble, Accu, Addall, Devshed, Greymatter, Pearson, DigitalGuru en Bookpool.

Inhoudsopgave

bulletInleiding SQL
bulletDe voorbeelddatabase van een tennisvereniging
bulletWerken met Solid SQL in vogelvlucht
bulletSELECT-instructie: basisbegrippen
bulletComponenten van de SELECT-instructie
bulletSELECT-instructie: de FROM-component
bulletSELECT-instructie: de WHERE-component
bulletSELECT-instructie: de SELECT-component en functies
bulletSELECT-instructie: GROUP BY en HAVING
bulletSELECT-instructie: de ORDER BY-component
bulletCombineren van SELECT-instructies
bulletDe subquery
bulletSELECT-instructie: de join
bulletMuteren van tabellen
bulletOpzetten van schema's
bulletOpzetten van tabellen
bulletSpecificeren van integriteitsregels
bulletOntwerpen van een databasestructuur
bulletGebruik van indexen
bulletViews
bulletGebruikers en gegevensbeveiliging
bulletStored procedures
bulletTriggers
bulletEvent alerters
bulletInleiding embedded SQL
bulletTransacties en multi-user gebruik
bulletOptimaliseren van instructies
bulletUser-defined datatypes
bulletUser-defined functies
bulletSubtabellen
bulletWerken met references
bulletCatalogustabellen
 

 

If you have any questions or remarks concerning this website, please send us an email: info@r20.nl.
Copyright © 2009 R20/Consultancy B.V.