R20/Consultancy B.V. - The website of Rick F. van der Lans

R20/Consultancy B.V.

The website of Rick F. van der Lans

Home page
Up

Waarom een verbeterde vijfde druk?  

Er is al weer een lange tijd verstreken sinds de eerste druk van de vijfde editie van Het SQL Leerboek die in 1998 verscheen. Besloten was toen om de compacte SQL-databaseserver genaamd SOLID mee te leveren. Deze versie konden de lezers drie jaar lang gebruiken. Na enige tijd bleek dat alleen voor Windows95 en 98 te gelden. SOLID kon wel op modernere Windows platformen geÔnstalleerd worden, maar dan werd de licentieperiode door de software automatisch verkort tot drie maanden. En dit boek leest men niet zo snel.

In samenspraak met de leverancier van SOLID werd besloten om op het Internet een andere versie beschikbaar te stellen. Deze versie 3.0 is wel geschikt voor andere versies van Windows, zoals NT en XP. Lezers moesten dan wel eerst de software van de CD installeren en daarna de gedownloadde software.

Voor deze nieuwe druk is besloten om het de lezer eenvoudiger te maken. Het boek is hetzelfde gebleven, dus leraren hoeven hun lesmateriaal niet aan te passen. Wel een groot verschil is dat de installatieprocedure vereenvoudigd is en de meegeleverde CD veel voller is. Naast Solid Technology waren ook andere leveranciers bereid hun software ter beschikking te stellen aan de lezers van Het SQL Leerboek.

Naast de twee versies van het vertrouwde SOLID staan ook het bekende DB2 van IBM, het populaire MySQL en het interessante SQLBase van Gupta op de CD. Er kan dus gekozen worden uit vier verschillende databaseservers. Tevens is voor elk van deze databaseservers de voorbeelddatabase in het correcte dialect toegevoegd. Ook is een tool genaamd WinSQL meegeleverd om het werken met die databaseservers te vereenvoudigen. Het is minimaal de moeite waard om deze producten eens uit te proberen.

De installatieprocedures van deze producten lopen uiteraard uiteen. Op de voor dit boek speciaal gecreŽerde website genaamd www.r20.nl/HetSQLLeerboek staat vermeld hoe deze producten geÔnstalleerd kunnen worden. 

Let wel op, het boek is zodanig geschreven dat de SQL-instructies met SOLID uitgevoerd worden. Zoals ook uitgebreid in het boek uitgelegd wordt, ondersteunt elk product een eigen dialect. Dit betekent dat sommige instructies alleen met aanpassingen op DB2, MySQL of SQLBase zullen werken. 

Hopelijk beleeft u veel plezier aan de meegeleverde software en verhoogt het uw leesplezier.

Indien u vragen of opmerkingen hebt betreffende het boek, dan kunt u die sturen naar email-adres sql@r20.nl.

 

If you have any questions or remarks concerning this website, please send us an email: info@r20.nl.
Copyright © 2009 R20/Consultancy B.V.