Download the SQL Statements


Scheduled EventsEvent outlinesBooksWhitepapersWebinarsArticlesContact UsRick F van der Lans

 

 

 

 

[Home][Books][Dutch books][Het SQL Leerboek][Herstel database]

 

 


Herstellen van de voorbeelddatabase

 

Vanwege het uitvoeren van SQL-instructies, zoals INSERT, UPDATE en DELETE, kan hetzijn dat de voorbeelddatabase qua inhoud gaat afwijken van de originele situatie. Deze veranderingen hebben direct effect op het resultaat van andere SQL-instructies. Daarom is het soms noodzakelijk de orginele databaseinhoud weer terug te zetten.

 

Er zijn twee alternatieven:

 

1) Indien slechts de inhoud van de voorbeelddatabase gewijzigd is, downloadtdan het bestand SQLleerboek_V6_restore_voorbeelddatabase_inhoud.txt. Gebruik eerst de USE-instructie om in te loggen op de correcte database (dat is de database waarin u de voorbeeldtabellen gecreŽerd hebt). Indien u de voorbeelden in dit boek gevolgd hebt, heet deze database TENNIS. Hierna kunt u de instructies uit het gedownloadde bestand met behulp van WinSQL verwerken. Met DELETE-instructies worden alle rijen verwijderd en daarna worden weer alle originele rijen ge laden.

 

2) Indien u ook de structuur van de tabellen hebt aangepast, door bijvoorbeeldeen kolom toe te voegen, dienen de tabellen in hun geheel verwijderd en opnieuw opgebouwd te worden. Download hiervoor het bestand SQLleerboek_V6_restore_voorbeelddatabase_structuur.txt. Wederom, login op de TENNIS-database en voer daarna de instructies uit die in dit bestand staan.


[Previous][Up][Next]

Copyright (c) 2017 R20/Consultancy B.V.. All rights reserved.